ÅRSMÖTE Tisdag 4 april

Tisdagen den 4 april kl 18:00 hålls ordinarie föreningsstämma i Teatersalongen Skillingehus.

Protokoll från 2022 års årsmöte finns att se via denna länk.

Dagordning till årsmötet:

 1. Val av ordförande att leda stämman.
 2. Val av protokollförare.
 3. Godkännande av röstlängder.
 4. Val av 2 personer att justera protokoll utöver ordförande.
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande.
 15. Övriga ärenden eller på mötet väckta frågor. 

Nyheter

Projektinfo 12/3 2021

Fiberarbetet pågår för fullt i bygden och det är säkert många som ser bilarna från installatörerna åka omkring. Det är ett gott tecken på att fler medlemmar får sin fiber installerad och kan koppla...

Projektinfo 12/2 2021

VFiber fortsätter med sitt arbete i en aktiv fas och fiberinstallatörernas bilar syns på flera håll, vilket är positivt. Tyvärr hämmar covid-19 oss fortfarande då försiktighetsåtgärder och sjukdom...

Projektinfo 20/12 2019

Gräv och installationsarbetena flyter på bra. Trots att vi nu i höst har grävt i de absolut tuffaste markförhållandena vi har i vårat område (Åker Norra) så har grävlagen lyckats...