ÅRSMÖTE Tisdag 4 april

Tisdagen den 4 april kl 18:00 hålls ordinarie föreningsstämma i Teatersalongen Skillingehus.

Protokoll från 2022 års årsmöte finns att se via denna länk.

Dagordning till årsmötet:

 1. Val av ordförande att leda stämman.
 2. Val av protokollförare.
 3. Godkännande av röstlängder.
 4. Val av 2 personer att justera protokoll utöver ordförande.
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande.
 15. Övriga ärenden eller på mötet väckta frågor. 

Nyheter

Projektinfo 9/7 2021

Sommaren är här och många är snart mitt upp i sitt semesterfirande i sommarstugan eller någon annanstans. Hemester har ju blivit en trend och visst har vi det fantastiskt fint här där vi bor mitt...

Projektinfo 7/6 2021

Nu var det cirka två månader sedan senaste nyhetsbrevet från Vfiber och en hel del har hänt sedan sist. Först och främst har vi haft föreningens årsstämma den 26 april. Det var ca 30 personer...

Projektinfo 9/4 2021

Vfiber börjar skymta slutfasen i av projektet med fler anslutna medlemmar för varje vecka. Ni som nyligen har blivit anslutna kan nu uppleva att surfa obehindrat med en betydligt snabbare...