Hej medlemmar!

Vi vet att det är många som undrar vad som händer och sker i fiberprojektet. Vi i styrelsen ska försöka bli bättre på att informera er medlemmar om projektets status löpande.

Projektstatus september

I Åker södra är schaktarbetet till största del klart och kabel är blåst. De allra flesta hus har fiberkabel fram till husväggen. I Åker norra är schaktarbetet i full gång med 14 maskiner och blåsning av fiber har påbörjats. Största delen av Ålaryd/Nyholm har slang nergrävd. Framdriften tar lite längre tid än för övriga områden då markförhållandena är mycket steniga och besvärliga. Förhoppningen är att Åker norra ska vara färdiggrävt till årsskiftet. Nu i veckan flyttar vi upp några maskiner från Åker norra och påbörjar schaktarbetena i Bondstorp. Slutprojektering pågår för fullt för sista delen Ovdaskog/Bratteborg/Ekeryd. Planen för närvarande är att kunna påbörja schaktarbetena där under senare delen av året.

Installation av fiberuttag och utrustning i husen kommer att påbörjas under november. Relacom ringer upp och bokar tid med er inför besöket. Vi börjar med Åker södra och jobbar oss norrut. Tyvärr så kommer fiberuttagen inte vara aktiva efter det att de installerats. Vi har ännu inte lyckats att tända upp noden i Åker. Det som saknas för att tända upp Åkersnoden är ett schaktarbete norr om Klevshult för att kunna ansluta till ip onlys stamnät. Utan kontakt med omvärlden får vi inte ut nätanslutning till er medlemmar. Ip only har själva krävt att få utföra schaktet om ca 100 m men då schaktet kräver tillstånd från Trafikverket så står det just nu stilla. Ip only har ansökt om tillstånd i augusti, handläggningstiden är 10-15 veckor. Styrelsen tittar just nu på möjligheterna för en annan tillfällig lösning tills tillståndet är klart från Trafikverket. Så fort ip only fått upp matningen till noden så kommer nätet att aktiveras.

Byombud

Då det snart är dags att påbörja schaktarbete i Bondstorp så behövs det byombud där för att utföra kundprojekteringar. Vi behöver en person per by, totalt mellan 15-20 personer. Ett informationsmöte kommer hållas i Bondstorp 14:e oktober 19:00. Separat inbjudan till mötet kommer via post. I inbjudan kommer även steg-för-steg guider att finnas med.

Tänk på att vi alla är medlemmar som äger projektet. Vi i styrelsen arbetar ideellt tillsammans med en avlönad projektledare på halvtid för att få projektet att gå framåt. Är du/ni inte nöjda så är ni välkomna att engagera er, alla krafter behövs.

Hälsningar styrelsen Vfiber