Projektstatus decemberI Åker norra är schaktarbetet klart till ca 80%, även fiberblåsningen är igång. Fiberblåsningen i Åker södra är nästan klart, det som saknas är Klevshults by samt Åkers kyrkby. Installation av utrustning i fastigheterna har påbörjats. För att noden i Åker ska kunna tändas återstår montage av aktiv utrustning. IP Only har nu klart med Vaggeryds energi att köpa svartfiber för att kunna tända noden. 

Schaktarbete pågår även i Bondstorp och samförläggning med Vaggeryds energi har startat på sträckan Ekeryd-Kulhult. Inom kort kommer även schaktarbete att påbörjas i Bratteborg för att ta sig fram till nodhuset i Möcklahult.

Tänk på att vi alla är medlemmar som äger projektet. Vi i styrelsen arbetar ideellt tillsammans med en avlönad projektledare på halvtid för att få projektet att gå framåt. Är du/ni inte nöjda så är ni välkomna att engagera er, alla krafter behövs.

God Jul och Gott Nytt År
Styrelsen