Sommaren är här och många är snart mitt upp i sitt semesterfirande i sommarstugan eller någon annanstans. Hemester har ju blivit en trend och visst har vi det fantastiskt fint här där vi bor mitt i den småländska idyllen.
Precis som fiberanslutning är en självklarhet i staden tas det även för givet att landbygden också är uppkopplad via fiber, vilket vi i Vfiber även märker av då flertalet sommarstugeägare och utbo har valt att ansluta sina stugor. I Vaggeryds kommun är vi stolta över att snart kopplat upp 100% av hushållen. Alla ska ha fått erbjudandet att ansluta antingen i Vfiber här ivästra delen av kommunen, eller i Östra fiberföreningen, som täcker landsbygden öster om E4:an.

Just nu pågår det framförallt aktiviteter i form av kundinstallationer i de norra delarna av kommunen kring Bondstorp. Noden är aktiverad och nästan alla medlemmar i Bondstorp kan anslutas. Vår leverantör OneCo (eller deras underentreprenörer) kommer att kontakta alla för att boka upp en tid för att göra kundinstallationen.
Vi önskar att ni svarar telefonen om ett nytt/okänt nummer ringer, så att de kan komma i kontakt med dig och boka ett möte för installationen.
De vill att du är hemma när installationen görs, så att det inte blir några missförstånd eller misstankar. Trots att corona situationen inte är helt över så tror vi detta arbete kan ske på ett smittsäkert sätt. Är du extra försiktig så meddela installatörerna detta och be om extra smittskyddsåtgärder för att minska riskerna.
Exempel på detta är att inte vistas i samma rum, tvätta händerna och lufta huset efter besöket.

Kundinstallationen tar ca 1,5 timmar, och efter det kan du gå in på
https://www.ip-only.se/privat/tjanster/ för att beställa bredbandstjänst genom någon av tjänsteleverantörerna på hemsidan. Sök efter din adress och välj en tjänst som passar dig. Är du osäker vad du behöver så fråga gärna en granne eller bekant om råd. Oftast räcker det med en så kallad ”100/100 Mbit/s”-anslutning.
Det täcker de flestas behov för normal surfande, streama filmer m.m.

Det pågår även grävning utmed vägen från Palsbo till Mosshult. Det görs en samförläggning med el tillsammans med Vaggeryds energi vilket betyder att vi delar på kostnaderna för denna sträcka.

Det finns även ett fåtal fastigheter i Åker södra och norra samt Möcklahultsområdet som väntar på kundinstallation. Det rör sig om ca 50 fastighet totalt och dessa står på prioriteringslistan att installeras. Vi ber om överseende för att det drar ut på tiden, men ni är inte bortglömda.

I dagarna har det även skickats ut fakturor till er som redan har blivit anslutna.
Det som faktureras är en service-/ nätavgift enligt det avtal som du har skrivit på och kan jämföras med elbolagens nätavgift, som också har en fast del. Avgiften är till för att täcka kostnader för att driva och underhålla själva fibernätet samt nodhusen.
Viss del av avgiften kommer även att användas för att betala ränta och amortering på de lån som föreningen har.
Nätavgiften har hitintills varit 50 kr/månad (40kr+moms) men kommer från och med 2021.07.01 höjas till 100kr/månad (80kr+moms) på grund av ökade kostnader och då främst de ränte- och amorteringskostnader vi har nu i början. Detta informerades det om på årets föreningsstämma.

Eftersom installationer sker löpande görs faktureringen i efterhand och nu fakturerades för första halvåret av 2021. Några i Åkerområdet har även fått för 2020, då detta missades vid föregående fakturering i januari 2020. Framöver när alla är anslutna kommer fakturering av nätavgiften ske kvartalvis i förskott. Möjligheter till autogiro kommer då också att erbjudas. I nuläget skickar vi fakturona helst via mail, och papperfakturor via posten kommer att debiteras med 40kr per faktura.

Maila gärna till ekonomi@vfiber.se om du vill ha faktura via mail i framtiden, eller ändra mailadress.

Enligt anslutningsavtalet utgår nätavgiften för alla anslutningar ”när tjänster nyttjas i nätet”. Alla anslutningar är öppna och redo att nyttjas direkt efter installation. Dessutom har Vfiber i dagsläget ingen möjliget att kontrollera vilka anslutningar som har en tjänst ansluten eller ej. Styrelsen tittar nu på möjligheter att kontrollera detta samt på alternativet att ”inaktivera” en anslutning. En sådan inaktivering blir då en manuell reglering genom att fibertråden kopplas bort i noden, och kan därmed inte anslutas mot internet. Styrelsen undersöker som sagt alternativet att inaktivera anslutningar samt de kostnader som det medför. I dagsläget utgår därmed nätavgiften till alla anslutningar. Med andra ord, har du dragit fram fiber till både ditt bostadshus och till ett uthus/garage så utgår det nätavgift för båda anslutningarna i dagsläget. Vi ber om att återkomma i ärendet för att förtydliga vissa delar.

Gällande fastighetsförsäljning, överlåtelse och nya medlemskap så ber vi att både köpare och säljare mailar till medlem@vfiber.se och meddelar namn, adress, övriga kontaktuppgifter samt fastighetsbeteckning. Vi kommer kontakta er och se till att ett överlåtelseavtal skickas, som skickas tillbaka ifylld till föreningen.
Tillträdande fastighetsägare ber vi också att göra en medlemsansökan på vår hemsida på http://vfiber.se/medlemsansokan/.

Med vänlig hälsning

Styrelsen