Nu var det cirka två månader sedan senaste nyhetsbrevet från Vfiber och en hel del har hänt sedan sist. Först och främst har vi haft föreningens årsstämma den 26 april. Det var ca 30 personer medverkande på mötet, som skedde digitalt. Vår ordförande Bengt Dahlqvist valde att stiga av posten efter att varit med från bildandet av föreningen. Ett stort tack riktas till Bengt för all tid och engagemang som har lagts på Vfiber. Ny på posten som ordförande är Johannes Hansson från Pålskog som tidigare varit aktiv som suppleant i styrelsen under det senaste året. Som ny suppleant valdes Mirjam Byskén från Bondstorp in. Värt att förtydliga i detta informationsbrev är även att styrelsen har tagit beslut om att höja nätavgiften för alla anslutningar till 80 kr/månad + moms. Detta är en avgift som ska bekosta de rörliga drift- och underhållskostnaderna av nätet. Eftersom vårt fibernät har blivit större än först planerat och att kostnaderna för bland annat grävningen har blivit större än projekteringen så är var det tvunget att höja nätavgiften. Hela protokollet går att läsa som en bilaga till detta mail.

Gällande arbetet med fiber och det som i dagligt fackspråk kallas för framdriften så har fokus den senaste månaden varit att driftsätta noden i Bondstorp. Det har varit ett tidsödande arbete att knyta samman stamfibern mellan noden i Möcklahult och i Bondstorp. Stamfibern innehåller upp till 200 fiberkablar och alla måste svetsas om vid varje fiberskåp. I nodhuset i Bondstorp är det många moment som måste göras i en specifik ordningsföljd av många olika aktörer vilket tyvärr leder till vissa ledtider och väntetider för att planera in och utföra de olika installationerna. Det har också varit svårt att öka upp bemanningen för att skynda på processen, då det är flera aktörer som är beroende av varandra och då väntetiden blir dyrbar om flera personer väntar. Vi planerar att ha noden helt driftklar inom 1-2 veckor. Därefter är det främst kundinstallationer som ska göras i Bondstorp med omnejd. Detta arbete görs av Oneco och deras underentreprenörer och då är det lättare att bemanna upp och därmed öka takten så att fler medlemar blir anslutna. Vi hade hoppats att vi hade varit längre fram i planeringen, men måste inse att allt tar lite längre tid än planerat. Men vi vet också att kundinstallationerna går snabbare än vad man tror. En installatör gör 6-8 kundinstallationer om dagen och med 2-3 installatörer på plats blir det många gjorda på en vecka. De ca 250-300 anslutningar som är kvar att göra kommer förhoppningsvis att blir gjorda under sommaren och sensommaren.

Vi i styrelsen jobbar hårt för att bli klara med allt grävjobb och alla installationer så snabbt som möjligt innan hösten då det kvarstår ett gediget arbete med att slutbesiktiga hela nätet samt slutredovisa projektet till Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Slutredovisningen är noga uppstyrt hur det skall redovisas och mycket dokumentation och sammanställning krävs av oss i styrelsen.

Gällande kundinstallationer är det en handfull installationer i området kring Åker och i Möcklahult som återstår. Dessa är de sista som ska göras i respektive område och tyvärr blir de lite eftersläpande. Men de är få och vi har koll på er alla som återstår. Fiberprojektet är inte färdigt för än alla medlemmar har fått fiber installerat. Samtidigt vill vi slå ett slag för att fibernätet ständigt kommer att vara levande och byggas ut allt i takt med att vi blir fler som vill flytta ut på landet. Vi har flertalet medlemsansökningar på tur och flera nybyggnationer som är färdigställda och enbart väntar på sin kundinstallation. Dessa är inte en del av den första bidragsberättigade fiberbyggnationen men vi välkomnar alltid nya medlemmar och vi har mycket extra kapacitet inbyggd i vårt fibernät. Eftersom grävningen är den dyraste delen av byggnationen, och fibertrådarna en mindre del, så har vi projekteterat med en högre kapacitet och blåst in flera lediga fibertrådar i hela nätet. Känner du någon som har intresse att bli medlem och få fibern anslutet till sin bostad eller sommarstuga så ber vi att gå in på vår hemsida och göra en medlemsansökan. Om det finns frågor kan ni alltid kontakta någon av oss i styrelsen eller by-/områdesansvarig. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt. Det går också bra att maila till medlem@vfiber.se om du har några frågor.

Ny projektledare

Vi har sedan någon månad tillbaka en ny projektledare på Vfiber. Tidigare projektledare Per Wackt är sjukskriven och ersätter gör Ingemar Granberg. Ingemar har tidigare jobbat på Jönköpings Energi och har erfarenhet av liknande projekt och entreprenadarbeten.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen