Gräv och installationsarbetena flyter på bra. Trots att vi nu i höst har grävt i de absolut tuffaste markförhållandena vi har i vårat område (Åker Norra) så har grävlagen lyckats hålla takten uppe. Det har varit mycket svåra markförhållanden och svårt att ta sig fram. Vi närmar oss nu lättare marker när vi  startar igång i Ekeryd/Bratteborg. När vi nu tar ett litet juluppehåll så har vi grävt över hälften av nätet. Så våran tidplan håller så här långt och vi har stor förhoppning om  att det ska vara grävt till alla senast hösten nästa år.

Åker Södra
Grävning i stort sett klart det som saknas är Klevshults by, tillstånd har kommit så grävning påbörjas i början på nästa år.
Blåsning av fiber klar utom i Klevshults by och Åkers kyrkby samt byggande av luftledning till Mässeberg och Hult, dessa påbörjas under februari. Byggnationen av Luftledning kommer ske av Vaggeryds Energi.
Installation av utrustning är gjort i drygt 60 fastigheter. Vad gäller upptändandet av noden i Åker samt driftsättning av de första kunderna så är det nu nära. Vi har lyckats hitta en annan väg att nå våran nod och den är väldigt snart på plats. Så efter helgerna kan vi starta upp utrustningen i noden och testköra. Vi kommer att meddela er som fått utrustning installerade när ni kan börja använda den. 

Åker Norra
Grävning börjar närma sig slutet det som återstår är Vipparp, Nyholm samt sträckan upp till Hestra. Ca 70% av fibern blåst dock är inga skåp svetsade. 

Bondstorp

Grävning som startade för ett par månader sen har gått bra. Vi har kommit en bra bit och efter helgerna så återupptas arbeten i Bondstorp samt sträckan mot Vaggeryd.  I Bondstorp är ingen fiber blåst än.


Ekeryd/Bratteborg

Grävning påbörjad sträckan Ekeryd-Kulhult genom samförläggning med Vaggeryds Energi. Sträckan Nylund-Möcklahult påbörjas under v51. Så det är nu hög tid att samla till en informationsträff och informera de boende i området om vad som kommer att ske i närtid samt vad fastighetsägarna behöver göra/tänka på för att projektet skall fortlöpa på ett smidigt sätt.Arbetet med fiberförläggning och installation kommer att ligga nere under jul och nyårs helgerna för att återupptas den 7/1 2020

Informationsmöte
Den 9 Januari kl 19:00 har vi informationsmöte i Ekeryds missionshus för områdena Skjutebo, Ekeryd, Jorarp, Bratteborg, Boda, Ovdaskog dvs nodområde Ekeryd/Bratteborg. 

Vi kommer på mötet att ge närmare information om fiberprojektet och lite mera handfasta tips för fastighetsägare om hur förläggning in i husen kommer att gå till och vad man behöver tänka på mm. Representanter från bla Sandahls kommer att närvara.”

Tänk på att vi alla är medlemmar som äger projektet. Vi i styrelsen arbetar ideellt tillsammans med en avlönad projektledare på halvtid för att få projektet att gå framåt. Är du/ni inte nöjda så är ni välkomna att engagera er, alla krafter behövs.

God Jul och Gott Nytt År
Styrelsen