Vfiber har varit ett projekt som startade 2015 med målet att förse Vaggeryds kommuns västra landbygd med fiber. Det målet är nu närmare än någonsin med enbart ett fåtal hushåll kvar att ansluta. Vi i styrelsen märker av att fler har fått sin fiber ansluten främst genom att vi inte hör någonting – det vill säga, internet fungerar, uppkopplingen är snabb och medlemmarna är nöjda. Det är förvånande hur snabbt man vänjer sig med en ”snabb lina” för alla behov i hemmet. Men projektet slutar inte i och med full anslutning och godkänd slutredovisning till länsstyrelsen.

Vfiber har redan en kölista med nya hushåll och husbyggnationer som väntar på att få sin fiberanslutning gjord, vilket vi kommer att påbörja så fort som ordinarie projekt är slutfört. Vi är glada över att fler vill ansluta sig till Vfiber och vi ser fram emot fler medlemsansökningar.  

Projektstatus
Arbetet med att ansluta hushållen i Bondstorpsområdet har pågått under sommaren och nu är det enbart cirka 25 anslutningar kvar i detta område. 12 av dessa är i Mosshult där grävningsarbete mellan Palsbo och Mosshult pågår. Norr om Bondstorp kring Grälebo, Bomberga, Gettrabo och Ekornahult kvarstår lite arbete som har att göra med att vi har inväntat ett godkännande från Trafikverket för att utföra en tryckning av fiber under vägen Bondstorp-Månsarp. Vi har nu fått godkännandet från Trafikverket och Sandahls Entreprenad har påbörjat arbetet.

Anslutningar kring Möcklahult-noden är i princip klart, enbart ett fåtal anslutning kvarstår, främst på grund av renoveringar och andra omständigheter som skjutit upp kundinstallationen.

I södra delarna av projektområdet är det ca 5 anslutningar kvar att färdigställa. Det är framförallt så kallade kommunalanslutningar eller före detta kommunalanslutningar som kvarstår. Till Vipparp och Gimmarp återstår grävning och kundinstallation, vilket också kommer att ske under de kommande månaderna.

Slutbesiktning
Under de senaste veckorna har vår projektprojektledare Ingemar Granberg påbörjat arbetet med att besikta schaktarbetet som har varit utlagd på Sandahls Entreprenad. Detta är en del av den slutbesiktning som länsstyrelsen kräver. Besiktningen innebär att vi kör hela grävsträckan och inspekterar arbetet som är gjort. Specialinstrument används för att stickprovsmässigt mäta djupet som fibern ligger på och för att kontrollera att arbetet är utfört på rätt sätt. Skåp, uppmärkning, dokumentation etc. är saker som kontrolleras. Om det är så att du som markägare har anmärkningar/reklamationer som inte blivit åtgärdade så kan du kontakta vår projektledare Ingemar på jorarp113@gmail.com. Tänk på att det inte handlar om mindre sättningar eller om någon rabatt har blivit skadad utan bara om det är större skador som är bestående. Om du tidigare varit i kontakt med vår förre projektledare Per Wackt gällande skador efter grävningsarbetet så är det bäst att kontakta Ingemar igen så att det inte har glömts av.

Fakturapåminnnelse
I veckan har vi skickat ut påminnelse via post till alla medlemmar som inte har betalat nätavgiften som fakturerades i början av juli. Vi ber alla att betala in avgiften. Tänk på att betala det totala beloppet (inklusive moms) som står längst ner till höger på fakturan. Snart kommer vi att kunna erbjuda e-faktura och autogiro, vilket kommer att förenkla betalningen av avgiften. Nätavgiften är en fast avgift för varje fiberanslutningen för att Vfiber ska kunna driva och underhålla nätet. Nätavgiften kommer att tas ut till alla anslutningar i hela nätet oavsett om anslutningen används eller ej. Om du har en extra fiberanslutning i ett garage eller friggebod och vet om att fiberanslutningen inte kommer att användas så kan anslutningen inaktiveras, även om vi inte rekommendera detta. Vfiber kommer vid återaktiveringen ta ut en återaktiveringsavgift bestående av de nätavgifter som ej har betalats under den inaktiva perioden + en administrativ avgift för in- och återaktiveringen. Det är samma upplägg på återaktiveringsavgiften som i Östra fiberföreningen. Återaktiveringsavgiften tas ut för att föreningen är beroende av nätavgiften som intäkt för att ha möjlighet att underhålla fibernätet, bekosta administrativa system samt bekosta drift av nodhus el/kyla försäkringar mm. Vid driftstörningar måste vi såklart laga felet, vilket är förbundet med en kostnad. Vfiber är en ekonomisk förening och har inga vinstsyften. Eventuella överskott kommer att läggas på att amortera skulder, när alla skulder är betalda kommer nätavgiften att reduceras, om det är motiverat. Tänk även på att du själv är delägare i föreningen genom din insats och att det finns en nytta av att föreningen har en god och hållbar ekonomi.

Driftstörning Åker-noden
Den 30 augusti hade vi en driftstörning i Åker-noden på cirka 5 timmar mellan kl. 12-17. Det skedde under ett installationsarbete i nätet av en av våra tekniker, då huvudfiberanslutningen till noden i Åker skadades. Det ledde till att kommunikationen och internetanslutningen låg nere i hela noden och alla anslutningar som är kopplade till Åker-noden. Felet kunde snabbt identifieras och vi hade som sagt tekniker på plats som kunde åtgärda felet relativt snabbt. Vi ber om ursäkt för driftstörningarna och hoppas att det inte ledde till några större problem. Utöver fiberbrott är elavbrott en tänkbar orsak till driftstörning. Alla noder är utrustade med reservbatteri och ska klara något dygn av strömavbrott. Vid längre avbrott krävs en elgenerator för att driftsäkra noden. Som vissa i bygden har märkt håller Vaggeryds kommun på att byta ut alla elmätare, så även för Vfibers nodhus. Vi har haft möjlighet att testa reservbatterierna i skarpt läge vid just dessa elmätarbyten med mycket gott resultat.

Nu hoppas vi att återstående anslutningar snabbt blir klara och att arbetet med slutbesiktningen kan påbörjas. Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till medlem@vfiber.se så ska vi i styrelsen kontakta er så fort som möjligt.

 

Mvh
Styrelsen Vfiber