Fiberarbetet pågår för fullt i bygden och det är säkert många som ser bilarna från installatörerna åka omkring. Det är ett gott tecken på att fler medlemmar får sin fiber installerad och kan koppla upp sig på en betydligt snabbare och stabil internetanslutning än tidigare. Fiberanslutning kommer att bli, och är delvis redan, en lika viktig del som anslutning till el och avlopp i alla hushåll. Möjligheten av att kunna jobba hemifrån har fått en annan innebörd under pandemin och en stabil internetuppkoppling kan vara avgörande. Hemmaarbete är med säkerhet en trend som kommer att hålla i sig, vilket bekräftar att Vfiber:s satsning på ett bredbandnät på landsbygden är helt rätt i tiden. Såklart hade alla hoppats på att projektet skulle varit klart långt tidigare, men just nu känns det ändå att föreningen har medvind och att vi snart kan ana ljuset i tunneln med ett färdigställanade av hela projektet.

Men vi kommer självklart att fortsätta att utveckla fibernätet efter färdigställandet med nya anslutningar i form av nybyggnationer, ägarbyte och vissa som tidigare tackat nej som ångrat sig och nu vill ha fiber. Till alla nya som vill ansluta sig ber vi att först skicka in er medlemsansökan via hemsidan vfiber.se samt ha viss förståelse att nya anslutningar först kan ske efter att alla befintliga medlemmar har blivit anslutna.

Vi vill även passa på att meddela om årets årsmöte som kommer att bli den 26 april kl 18.30. Själva mötet kommer pga rådande omständigheter att hållas digitalt. Mer information om inloggning, dagordning etcetera kommer inom kort i ett separat utskick samt på vår hemsida.

 Här kommer en statusuppdatering på de aktiviteter som händer i respektive område.

Åker södra
Inga förändringar sedan sist. Några återstående luftledningar med tillhörande kundinstallationer återstår.

Åker norra
Även här återstår någon luftledning och tillhörande grävning och installation. Några kommunanslutningar återstår också.

Boarp/Ovdaskog
Installationsarbetet pågår för fullt och många anslutningar är gjorda, men några återstår. Arbetet med kundinstallationer kommer att fortsätta att ske i området, så om du inte har blivit ansluten så ber vi dig att vara beredd på ett samtal från OneCo eller deras underleverantörer på TFD-Teknik. Det är viktigt att du svarar så att ett installationsmöte kan bokas in.

Ekeryd/Bratteborg
Även i detta område har många fått sina anslutningar färdiga under de senaste veckorna.  Återstående kundinstallationer som inte är gjorda kommer att göras de kommande veckorna, så även här ber vi att vara beredda på samtal från OneCo eller TFD-Teknik.

Bondstorp
Inom de kommande veckorna planeras nodhuset att komma på plats. Teknisk utrustning kommer att installeras för att kunna påbörja kundinstallationer även här. Det tog lite tid innan alla nödvändiga tillstånd var på plats, men detta är nu klart. I området kring Bondstorp sker nu framförallt svetsning av skåp. Några etapper i direkt anslutning till noden är kvar att blåsa, vilket kommer att göras när nodhuset är redo. Efter att noden är inkopplad och aktiverad kan kundinstallationer att kunna påbörjas där skåpen är färdigsvetsade. Exakt när detta kan ske och var det kommer att påbörjas är fortfaranade för tidigt att ge besked om. Ser du att fiberinstallatörerna är i trakten så är det ett gott tecken på att det är aktivitet i området.

Dragning av fiber till Mosshult kommer att grävas ner i marken efter tidigare planerade luftledning. Grävningsarbetet kommer att ske genom samförläggning av elkabel med Vaggeryds Energi.

 
Felanmälan

Vi vill åter igen informera dig som redan har fibern installerad gäller felanmälan. Om du upptäcker att ditt internet inte fungerar skall du alltid först kontakta din tjänsteleverantör. Alltså det företag som du har gjort avtal med på IP-Onlys hemsida. De kommer då att felsöka var felet kan ligga. Om det inte är något fel hos tjänsteleverantören så kommer de gå vidare att undersöka om felet ligger hos IP-Only eller på fiberföreningens fibernät. Det kan hända att du behöver godkänna att du själv ska bekosta reperationen, OM det är så att du själv har skadat utrustningen i ditt hem.  Om du inte godkänner detta kommer vidare felsökning inte att fortsätta. Som sagt, tänk på att alltid kontakta din tjänsteleverantör först om det är något fel på ditt internet.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen