VFiber fortsätter med sitt arbete i en aktiv fas och fiberinstallatörernas bilar syns på flera håll, vilket är positivt. Tyvärr hämmar covid-19 oss fortfarande då försiktighetsåtgärder och sjukdom påverkar arbetet bland våra underentreprenörer.
Vi hoppas självklart att alla känner sig bekväma med de fysiska besök som kundinstallationerna innebär och att vi genom distans, handhygien och övriga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kan fortsätta med arbetet att installera fiber i alla hushåll.  

Här kommer en statusuppdatering på de aktiviteter som händer i respektive område.

Åker södra
Huvuddelen av alla kunder har fått sina installationer installerade och färdiga, men några få återstår, framföra allt där luftledning skall byggas.

Åker norra
De allra flesta kundinstallationer är färdigställda. Släpande anslutningar kommer att göras de kommande veckorna.

Boarp/Ovdaskog
Svetsning av skåp är stort sett färdigt och kundinstallationer har påbörjats.

Ekeryd/Bratteborg
Svetsning av skåp är stort sett färdigt och kundinstallationer är i full gång. Några blåsstopp håller på att åtgärdas.

Bondstorp
Arbete med att förbereda nodhuset i Bondstorp pågår för att så snart som möjligt börja med bygget av huset samt installation av all inredning och teknik. Grävning och fiberblåsning sker parallellt på de ställen som har drabbats av blåsstop (t.ex en sten trycker mot röret så att fibertråden inte kan blåsas genom röret). Detta är ett tidskrävande arbete just nu under vintern, men hjälper till att lösa vissa flaskhalsar.

Kundinstallationer
Just nu och de kommande veckorna kommer många kundinstallationer att göras. Vi ber dig i område Ekeryd, Bratteborg, Boarp och Ovdaskog att förbereda er för ett samtal från OneCo eller deras underleverantör TFD Teknik för bokning av den fysiska kundinstallationen. Vi ber att vara beredda på kort framförhållning (1-3 dagar) då det är svårt att boka in exakta tider lång fram i tiden. En kundinstallation tar ca 2 timmar att göra, men kan i ta båda kortare och längre tid beroende på just förutsättningarna för respektive hushåll. Faktorer som kan påverka tidsåtgången för en kundinstallation är väggmaterial, utrymme utomhus och inomhus, skador på fibern, anslutningspunkt i huset etc.

Tänk på att förbereda inför kundinstallationen genom att ta bort möbler och föremål där fiberuttaget skall vara, så att installatörerna kan arbeta obehindrat.

Kundinstallationerna kan till synes ske i en ologisk ordning, där en granne får fibern installerad före dig. Det finns olika förklaringar till varför det kan bli så, men det är inget medvetet val från installatörerna eller föreningen. Listorna som används för att boka installation kan vara sorterade på olika sätt (namn, adress, fastighetsbeteckning, anslutningsnummer etc.) som gör att en anslutning sker något senare. Vi ber om överseende för detta.

Felanmälan
För dig som redan har fibern installerad så kommer här lite information som gäller felanmälan. Om du upptäcker att ditt internet inte fungerar skall du alltid först kontakta din tjänsteleverantör. Alltså det företag som du har gjort avtal med på IP-Onlys hemsida. De kommer då att felsöka var felet kan ligga. Om det inte är något fel hos tjänsteleverantören så kommer de gå vidare att undersöka om felet ligger hos IP-Only eller på fiberföreningens fibernät. Det kan hända att du behöver godkänna att du själv ska bekosta reperationen, OM det är så att du själv har skadat utrustningen i ditt hem.  Om du inte godkänner detta kommer vidare felsökning inte att fortsätta. Som sagt, tänk på att alltid kontakta din tjänsteleverantör först om det är något fel på ditt internet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen