Året har gått snabbt även om 2021 fortfarande var ett speciellt år med återkommande vågor av Corona i Sverige och Världen. Återgång i samhället och till normalt kontorsarbete har delvis skett, men hemarbete är mycket mer accepterat i arbetslivet idag. Vinnarna av detta är såklart vi som bor lite mer på landet, och som inte behöver pendla varje dag. Värdet att ha en stabil och snabb uppkoppling i hemmet har aldrig varit så högt som nu, och troligtvis är det ingen som vill gå tillbaka till gammal teknik.

Idag har ca 83 procent av Sveriges hushåll tillgång till bredband (mer än 100 Mbit/s) och regeringens mål är att 2025 bör alla ha tillgång till bredband. Vi kan i Vaggeryds kommun se att täckningsgraden är nära 99 procent samt att resterande hushåll har blivit tillfrågade att ansluta sig. Detta är såklart mycket positivt för hela kommunen, och det hade inte varit möjligt utan östra och västra fiberföreningen i kommunen, och all det engagemang och frivilliga arbete som medlemmarna i dessa föreningar har lagt ner. Med politisk vilja och handlingskraft samt samarbete med det kommunala energibolaget har Vfiber fått stöd för att genomföra projektet.

Slutfasen
Vfiber har nu kommit in i slutfasen av grundprojektet. Det återstår dock inkoppling av ett 10-antal anslutningar, men vi har nu påbörjat slutbesiktning av våra underentreprenörer. Det gäller främst Sandahls Entreprenad som har ansvarat för grävning och blåsning av fiber, samt OneCo (tidigare Relacom) som ansvarar för svetsning av fibern samt installation den aktiva delen av nätet, det vill säga teknik i hem och nod. Besiktningarna görs av en oberoende kontrollant och dokumentation gås igenom samt att stickprov görs ute på fibernätet. Vid godkänd besiktning övergår ansvaret av nätet till föreningen och leverantörens ansvarstid på 10 år påbörjas.

Efter att allt är besiktat har föreningen ett arbete att slutredovisa hela projektet till Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Slutrapporten är en gedigen lista på dokumentation för allt som skett före, under och efter projektet. Slutbesiktningarna är en del i detta, men även exempelvis anslutningsregister, upphandling och ekonomiska rapporter skall redovisas. Tidigare datum för inlämning av slutredovisning var 2021.12.31. Styrelsens bedömning var att detta inte skulle kunna hinnas med och därmed ansöktes, och även beviljades, en förlängning till 2022.09.30. Målet är att lämna in slutrapporten under våren 2022.

Min Fibersida
Som en del av vårt arbete att förenkla registerhållning samt andra administrativa arbeten beslutade styrelsen under hösten att ansluta till Västfiber. Västfiber är en typ av serviceförening för lokala fiberföreningar, likt Vfiber. Västfiber erbjuder registerhållning, fakturering och redovisningstjänster, dokumentationslagring samt en mycket smidig medlemsportal. Medlemsportalen heter Min Fibersida, där du som medlem kan logga in på din egen sida. Där hittar du dina kontaktuppgifter, senaste fakturor samt andra dokument och avtal. Detta är en stor avlastning för Vfiber för att hålla vårt medlemsregister uppdaterat. Har du bytt telefonnummer eller mailadress kan du enkelt och smidigt gå in och ändra dina kontaktuppgifter. Lanseringen av Min fibersida kommer att ske nu i december, och ni kommer även att få ett utskick från Min fibersida. Vfiber kommer även att få lättare att skicka ut sms och mail till våra medlemmarna vid exempelvis driftstörningar. Du kan redan nu gå in på https://vastfiber.se/ för att läsa mer.

Utskick av fakturor kommer även att göras genom Västfiber. Det betyder att fakturorna från Vfiber kommer att se lite annorlunda ut, men bankgirot för betalning kommer att vara detsamma. Fakturering av nätavgiften kommer efter årsskiftet att övergå till att ske i förskott, istället för i efterhand, som vi gjort det senaste året. Rent konkret kommer det betyda att du kommer få en faktura i slutet av januari 2022 som omfattar fjärde kvartalet 2021 samt första och andra kvartalet 2022. Alltså, har du 1 anslutning kommer du i slutet av januari få en faktura på max 900kr. Detta gör vi för att komma in i ordinarie faktureringsrutiner som Västfiber använder sig av, se illustration. Mer information om detta kommer inom kort. 

Påminnelser nätavgift
Vi vill också påminna om att betala förfallna fakturor för nätavgift. Påminnelse har skickats ut och vi ber dig att betala omgående. Med de nya fakturorna från Västfiber kommer det även finnas möjlighet att erhålla faktura genom Autogiro och E-faktura för att underlätta för dig som medlem.

Serviceavtal
För att underlätta ansvaret för hela nätet (efter slutbesiktningen av Sandahls Entreprenad) kommer Vfiber sluta ett serviceavtal med Eltel med bas i Jönköping. Serviceavtalet är upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och Eltel kommer att hjälpa Vfiber vid bland annat driftstörningar och kabelutsättning (vid grävning) av vårt nät. Eftersom vi själva i styrelsen inte har kunskap eller utrustning att själva laga eventuella driftstörningar, avgrävningar eller teknisk strul har vi valt att köpa dessa tjänster från Eltel. Vad detta kommer att kosta och hur mycket driftstörningar det kommer bli är såklart svårt att svara på. Men det är bland annat dessa kostnader som nätavgiften skall täcka så att vi kan garantera att nätet alltid är i drift. Ser du en servicebil från Eltel i bygderna så kan de vara på ett uppdrag åt Vfiber.

Därmed skulle vi i styrelsen vilja tacka för det gångna året och önska alla en god jul och gott nytt år. Ta det försiktigt i jultrafiken, håll er friska och surfa på i stugorna!

 

Mvh
Styrelsen Vfiber