Vfiber börjar skymta slutfasen i av projektet med fler anslutna medlemmar för varje vecka. Ni som nyligen har blivit anslutna kan nu uppleva att surfa obehindrat med en betydligt snabbare uppkoppling än tidigare och märka att begränsningarna har blivit färre. Det som ganska snabbt infinner sig är ett nytt normalläge, där fiberanslutning tas för givet och det blir svårt att tänka sig hur det var tidigare. Jämför med förr (25 år sedan!) och de 56k-modem som bröt telefonlinjen när någon i familjen kopplade upp mot internet.

Som flera säker har läst på Skillngaryd.nu har Vfiber fått en utökad borgen av Vaggeryds Kommun. Detta behövdes för att få banklån under byggnationstiden innan föreningen erhåller stadsbidrag från Länsstyrelsen och tills dess att alla lån är betalda. Det är alltså bara en borgen från kommunen och inget lån, föreningsbidrag eller skattemedel som har getts till föreningen. Vaggeryds kommun är mycket glada och tacksamma för det arbete som föreningen lägger ner på att digitalisera landsbygden i kommunen. Egentligen kan bredbandsutbyggnad ses som en kommunal service till sina invånare och en infrastruktursatsning som ska vara till nytta i många decennier framöver. Att driva detta projekt i en förening är ett sätt ett dra nytta av stadsbidrag, snabba på genomförandet samt göra det mer kostandseffektiv genom mycket frivilligarbete av föreningsmedlemmar i bygden. Alltså bara fördelar för oss medlemmar som äger nätet och som får nytta av bredbandsuppkoppling.

Gällande arbetet i projektet är vi nu i en fas där fokus ligger på att driftsätta vår tredje nod, i Bondstorp. Nodhuset är på plats och arbete utförs i detta nu för att driftsätta noden. Det innebär i praktiken flertalet delmoment:

  • Anslutning av el av Vaggeryds energi,
  • installation av värmepump (kylning),
  • montera inredning för all teknisk utrustning,
  • blåsa in alla fiberkablar in i nodhuset,
  • svetsning och installation av stamfiber,
  • svetsa alla kablar i nodhuset och den andra änden i ett närliggande fiberskåp,
  • installera den aktiva utrustningen i nodhuset,
  • koppla upp noden mot de andra noderna i Möcklahult och Åker, samt
  • ”patcha” alla anslutningar (koppla samman digitalt).

När detta är klart kan kundinstallationer i Bondstorp med omnejd påbörjas, vilket vi hoppas bara är några veckor bort.  

Aktiviteter pågår även i andra delar av projektet. Det sker uppsättning av luftledningar i de södra delarna av projektområdet. Grävning från Palsbo till Mosshult är i startgroparna. Omblåsning av defekta fiberkablar med tillhörande ominstallation sker i hela området för att färdigställa fler områden.  Kundinstallation pågår fortsättningsvis i området kring Möcklahultsnoden. Bor du i detta område och ännu inte har blivit kontaktad av OneCo eller FTD-Teknik så svara gärna när det ringer ett obekant nummer till dig, så att de kan boka en tid för kundinstallation.

Felanmälan
Vi vill åter igen informera dig som redan har fibern installerad gäller felanmälan. Om du upptäcker att ditt internet inte fungerar skall du alltid först kontakta din tjänsteleverantör. Alltså det företag som du har gjort avtal med på IP-Onlys hemsida. De kommer då att felsöka var felet kan ligga. Om det inte är något fel hos tjänsteleverantören så kommer de gå vidare att undersöka om felet ligger hos IP-Only eller på fiberföreningens fibernät. Det kan hända att du behöver godkänna att du själv ska bekosta reperationen, OM det är så att du själv har skadat utrustningen i ditt hem.  Om du inte godkänner detta kommer vidare felsökning inte att fortsätta. Som sagt, tänk på att alltid kontakta din tjänsteleverantör först om det är något fel på ditt internet.

Nyanslutningar till Vfiber
Vill du, eller känner du någon som vill ha bredband och ansluta sig till Vfibers nät kan du gå in på vår hemsida vfiber.se och fylla i formuläret under Medlem – Medlemsansökan. Gäller det överlåtelse av tidigare installation, efteranslutningar eller övertagande av kommunanslutning så finns mer information på vår hemsida. Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss genom att maila till medlem@vfiber.se eller kontakta någon av områdesansvariga, som du hittar under Kontakter. Föreningen kommer inom kort lägga upp mer information om kostnader för efteranslutningar och nyanslutningar så att du kan se vad det kommer att kosta för just dig. Vi ber om er förståelse att det befintliga fibernätet först skall färdigställas innan nya anslutningar kommer att kopplas in.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen