Nyheter

Ordinarie föreningsstämma torsdagen 23:e mars 19:00, Teatersalongen Skillingehus.

Medlemmar i fiberföreningen kallas härmed till ordinarie årsstämma 2017.

Varmt välkommen till en kväll med både förhandlingar och information om läget för fiberprojektet. Vi har under vintern tagit ett stort kliv framåt då vi blev beviljade statligt stöd för 60% av kostnaderna för projektet.

Viktiga frågor för stämman

Under kvällens förhandlingar kommer styrelsen att lägga fram förslag på ändring av föreningens stadgar.

Bakgrunden till detta är att få en korrekt hantering av medlemmarnas insatser.

Ändringen i stadgarna redovisas i det mail som skickats ut till samtliga medlemmar.

Utöver stadgeändringen kommer styrelsen att fråga efter ett mandat att arbeta med en ägarförändring av föreningen. Styrelsen kommer att föreslå att Vaggeryds Energi kommer att gå in som medlem i föreningen och få möjligheten att utse huvuddelen av styrelsen. I och med denna förändring kommer Vfiber att bli ett dotterbolag till Vaggeryds Energi. Motivet för denna förändring är att få en långsiktig stabil ägare av fibernätet samt att kunna utnyttja VEAB:s resurser och kompetens i projektet.

Vi kommer givetvis informera mer om detta förslag till stor förändring i föreningen under stämman. Som ni förstår så är detta stora och viktiga frågor för föreningen och vi hoppas att många av våra medlemmar kan komma på stämman.

Hälsningar Styrelsen


Markavtal – dokument

Vägledande principer i samband med anläggning av optofiber i mark – byalag.

Ladda ner dokumentet i pdf-format


Glädjande nyheter till alla våra medlemmar!

Som ni kanske har läst eller hört har vi nu fått glädjande besked från Länsstyrelsen. Den 12/12-2016 fick Vfiber besked om att föreningen erhåller bidrag för utbyggnad av fiber, något som vi väntat på i snart 2 år. Det vi nu gör är att formera våra styrkor för att gå vidare i processen med utbyggnaden av fiber.

Läs mer i nyhetsbrevet som samtliga medlemmar fått direkt här.

Hälsningar styrelsen