Frågor och svar

Vår vision är en levande landsbygd. Här har vi samlar frågor och svar – klicka på frågorna för att se svaren.

Vad kostar det att ansluta sig?

Kostnaden för anslutning varierar beroende på förutsättningarna.

När fibernätet byggdes var det öppet för alla fastighetsägare i aktuellt område att ansluta sig. För fritidshus var det valfritt, men för fastboenden var det mer aktiva påtryckningar, detta för att fiberanslutning ska finnas i huset även fast nuvarande ägare inte ser behovet. I de fall fastighetsägaren inte ville ha en anslutning erbjöd kommunen att bekosta anslutningen förutsatt att vi fick gräva in på tomten och installera, även fast fastighetsägaren inte skulle använda fibern. Detta kallar vi för kommunanslutning. 

Installationer för fastboenden var bidragsberättigade vid nätets uppbyggnad, vilket gjorde att installationer av fastigheter var betydligt mer förmånligt då, varför anslutningkostnaderna då kunde hållas nere.

 

Anslutning vid nybyggnation

Om du ska bygga nytt hus och vill ha in fiber rekommenderar vi att du säkerställer att slang för fibern grävs ner samtidigt som el dras fram till huset. Vaggeryds energi är behjälpliga med samförläggning av fiberslang förutsatt de får beställning.
För 34 000 kr får du installation och själva fiberledningen upp till 200 meter. Du står själv för kostnad av nedgrävning av slang för fibern mellan hus och närmaste fiberskåp. Om sträckan mellan hus och närmaste fiberskåp överstiger 200 meter tillkommer kostnaden för materialet på det som överstiger 200 meter.    

 

Ta över en kommunanslutning

Där kommunen stått för kostnaden av anslutningen går det att köpa loss denna anslutning från kommunen. Kostnaden är då 40 000 kr alternativt 30 000 kr om fastighetsägaren själv stod för ingrävningsarbetet.  

 

Ansluta ett hus där anslutning tidigare avslagits från ägaren

Om du köpt eller går i tankar att ett hus, där tidigare ägare vägrat ansluta fiber till huset, kan kostnad bara tas fram via offert.

Vad får jag för anslutningsavgiften?

Du kommer att få ett fullt färdigt installerat fiberuttag i ditt hus/företag/lokal. Det enda du får stå för själv är grävning och återställning på den egna tomten.

Vad är service-/nätavgift?

Service-/nätavgiften är en månadskostand precis som nätavgift för el eller liknande. Avgiften belastar medlem per anslutning. Detta faktureras kvartalsvis och börjar komma efter att installation är klar och fiberanslutningen är driftsatt. Avgiften är i dagsläget 80 kr/anslutning (exkl moms) och beslutades på årsmötet.

Hur snabbt kan jag surfa med fiber?

Man kan välja på olika nivåer av hastighet både för inkommande och utgående trafik och en uppkoppling på ca 250 Mbit brukar räcka gott för de flesta. Men vårt nät är byggt för att klara upp till 1000Mbit på fiberanslutningen, men det kan variera något beroende på nätets uppbyggnad.

Kommer jag kunna välja vilka tjänster jag vill ha i mitt fiberuttag?

Ja! Vi har ett så kallat öppet nät. Nätet är därmed öppet för alla tjänsteleverantörer. Du är därför inte bunden till ett visst bolag utan kan välja fritt.