Efteranslutningar

Västra Fiberföreningen vill verka för landsbygdsutveckling och därigenom också, så långt det är möjligt, ansluta nyetableringar av bostadshus, fritidshus och företag under och efter byggtiden.

Anslutning av befintlig fastighet som vid tidigare tillfällen avstått från att teckna avtal om anslutning kan bli ansluten till fibernätet. Dock är kostnaden individuell för varje fastighet varvid anslutning sker mot offert. Detta för att befintliga fastigheter som valt att inte ansluta sig inte är berättigade till det EU-stöd om 60% av kostnaden. 

Förtydligande av kostnad för efteranslutning finns på sidan Support – Frågor och Svar.