Efteranslutningar

Västra Fiberföreningen vill verka för landsbygdsutveckling och därigenom också, så långt det är möjligt, ansluta nyetableringar av bostadshus, fritidshus och företag under och efter byggtiden. Anslutning av befintlig fastighet som vid tidigare tillfällen avstått från att teckna avtal om anslutning kan bli ansluten till fibernätet. Dock är kostnaden individuell för varje fastighet varvid anslutning sker mot offert. Detta för att befintliga fastigheter som valt att inte ansluta sig inte är berättigade till det EU-stöd om 60% av kostnaden. Ett snittpris på en anslutning i vårt fiberområde är ca 50 000 SEK av vilket vi får ca 30 000 SEK i EU-stöd, kvar att betala för de fastigheter som tecknat avtal i tid och som ligger med i vår ansökan om fiberstöd blir 20 000 SEK/anslutning.