ÅRSMÖTE Tisdag 4 april

Tisdagen den 4 april kl 18:00 hålls ordinarie föreningsstämma i Teatersalongen Skillingehus.

Protokoll från 2022 års årsmöte finns att se via denna länk.

Dagordning till årsmötet:

 1. Val av ordförande att leda stämman.
 2. Val av protokollförare.
 3. Godkännande av röstlängder.
 4. Val av 2 personer att justera protokoll utöver ordförande.
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur överskott eller underskott enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning minst 2 personer, varav en sammankallande.
 15. Övriga ärenden eller på mötet väckta frågor. 

Nyheter

Info

Det uppstår många frågor om fakturor kopplat till serviceavgifter. Dessa fakturor skickas ut via e-post till de e-postadresser som finns registrerade på www.minfibersida.se Så har ni inte...

PROJEKTINFO 15/12 2021

Året har gått snabbt även om 2021 fortfarande var ett speciellt år med återkommande vågor av Corona i Sverige och Världen. Återgång i samhället och till normalt kontorsarbete har delvis skett, men...

PROJEKTINFO 13/9 2021

Vfiber har varit ett projekt som startade 2015 med målet att förse Vaggeryds kommuns västra landbygd med fiber. Det målet är nu närmare än någonsin med enbart ett fåtal hushåll kvar att ansluta. Vi...